Suomeksi | Briefly in English
 
Siirry hakuun
 

Lokalförsäkring växte snabbare än andra skadeförsäkrare

Lokalförsäkringsgruppens tillväxt fortsatte 2011. Gruppens marknadsandel var 9,3 % (9,3). Premieinkomsten för direktförsäkringen ökade med 6,5 % (året innan med 7,1 %).  Skade-försäkringsbolagens premieinkomst ökade i medeltal med 5,9 procent under fjolåret.  Lokal-försäkrings tillväxt var redan för tredje året i rad högre än inom branschen i medeltal

Lönsamheten för Lokalförsäkringsgruppens grundläggande affärsverksamhet låg på fjolårsnivå.  Totalkostnadsprocenten utan kostnader för beräkningsränta var 99 (101) procent.
Lokalförsäkring lyckades speciellt bra på fordonsförsäkringsmarknaden.  Premieinkomsten för tra-fikförsäkringen ökade med 6 procent.  Lokalförsäkrings marknadsandel i trafikförsäkringar var 11 (11) procent i slutet av 2011.  Lokalförsäkring lanserade Skydd för återställning av filer, vilket togs emot med stort intresse av kunderna.  Skyddet marknadsförs i samband med både hem- och ung-domsförsäkringarna.

År 2011 var andra året i rad med många stormar.  För skadorna till följd av stormarna Tapani och Hannu, som härjade i slutet av året, ersatte vi närmare 20 miljoner euro.  Kunderna som drabbades av stormskador uppskattade Lokalförsäkrings personliga och snabba ersättningsbetjäning.

”Kunderna är nöjda med vår betjäning även enligt undersökningar.  I EPSI Rating undersökningen som publicerades i november var Lokalförsäkrings företagskunder redan för tredje gången i rad de mest nöjda inom försäkringsbranschen.  Även privatkunderna var nöjdare jämfört med år 2010.  Företagskunderna gav Lokalförsäkring överlägset bästa poäng för ersättningsbetjäningen.  Vi gläder oss verkligen över att kunderna uppskattar vår kundbetjäning.  Det är en hederssak för oss att ständigt utveckla vår kundbetjäning, säger verkställande direktör Erkki Moisander.

Lokalförsäkringsgruppens kundantal ökade även år 2011. Gruppen har nu 545 000 kunder och sköter 2 miljoner försäkringar.

Lokalförsäkring och Tapiola fusioneras från början av 2013

Lokalförsäkring och Tapiola fusioneras till en ömsesidig finansgrupp i början av år 2013.   Gruppen bildar Finlands största och mest solida skadeförsäkrare.  Som grund för konkurrensstrategin bildas utöver centralbolaget, 19 regionala ömsesidiga bolag, som erbjuder heltäckande betjäning inom försäkringar, banktjänster och placering.   Lokalbolagen kommer att vara marknadsledare inom sina verksamhetsområden.

Lokalförsäkringsgruppens årsberättelse finns att läsas på adressen:
www.lahivakuutuksenvuosikertomus.fi

Mer information:
Lokalförsäkringsgruppen, verkställande direktör Erkki Moisander, tfn 0400 670 645

Dela innehåll